Malaga Airport Parking

Parking Aeropuerto Malaga

Calle Quimera, 3, 29004 Málaga, Hiszpania

PARKLOT > Málaga-Costa del Sol > Parking Malaga Airport Parking

Información general

Escoge el malaga airport parking y disfruta de tu vuelo

Este parking se especializa en ofrecer un servicio de valet o aparcacoches y ofrece los precios más competitivos en su categoría de parking aeropuerto Málaga. Sólo deberás conducir hasta la terminal de salidas del aeropuerto donde recogerán tu vehículo y lo llevarán al malaga airport parking donde lo cuidarán hasta que vuelvas de tu viaje. Al entregarlo se realizará una comprobación del estado del coche para evitar malentendidos al devolverlo. Cuando regreses, llama al aterrizar y un empleado llevará tu coche al punto acordado. La opción de dejar coche aeropuerto malaga es muy cómoda y te ahorra tiempo y complicaciones. Al hacer la reserva por internet recibirás un correo electrónico con las instrucciones precisas, descripción del punto de entrega y el teléfono al que debes llamar antes de llegar.

Instalaciones

El airport parking malaga ofrece dos opciones de aparcamiento para tu coche al dejar coche aeropuerto malaga. Las zonas exteriores cuentan con un muro perimetral y las interiores están cerradas y techadas.En el parking existe la posibilidad de lavar el coche pero es un servicio adicional y no está incluido en el precio.

Seguridad para tu coche

El parking malaga airport cuenta con cámaras de seguridad y con vigilancia durante las 24 hs. Tiene contratado un seguro de responsabilidad civil con Allianz. La seguridad de tu coche es su prioridad, tu vehículo sólo saldrá del parking malaga airport para serte entregado por el conductor empleado.

Cómo llegar al parking malaga

El airport parking malaga queda muy cerca del aeropuerto, pero tú solamente deberás conducir hasta el área Salidas de la Terminal 2 del Aeropuerto de Málaga, junto al estanco. Allí te espera el conductor para recibir tu coche. Puedes llegar al Aeropuerto de Málaga desde Marbella, Antequera o Motril.

Galería de fotos

Mapa

Información jurídica

Realizując obowiązek przewidziany w art. 12a pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Usługodawca niniejszym informuje Państwa o podziale obowiązków związanych z zawieraną za pośrednictwem Serwisu umową dotyczącą usługi parkingowej pomiędzy Usługodawcą a podmiotami, będącymi właścicielami parkingów, którzy prezentują swoje oferty na Serwisie Usługodawcy. Jednocześnie wskazujemy, że wszelkie oferty dostępne na Serwisie Usługodawcy pochodzą od podmiotów będących przedsiębiorcami.

Rolą Usługodawcy jest:

 1. Umieszczanie w serwisie ofert usług parkingowych w brzmieniu przekazywanym przez właścicieli parkingów lub osoby odpowiedzialne za współpracę, w tym w zakresie cen. Usługodawca nie ma bowiem wpływu na wysokość ww. cen, nie modyfikuje ich oraz zawsze przekazuje najbardziej aktualne ceny, jakie udostępniają Parkingi oraz Partnerzy.

 1. Udzielanie podróżnym mailowo następujących informacji dotyczących głównych właściwości usługi:

 • lokalizacja Parkingu, dane kontaktowe do obsługi Parkingu;

 • Informacji dotyczących transferów, ewentualnie ich braku, w szczególności czasu ich trwania;

 • wszelkich udogodnieniach oferowanych przez Parking;

 • informacji o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług parkingowych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej;

 • informacji o dostępności usług parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.

 1. Umieszczanie w serwisie informacji o:

 • cenie usługi parkingowej i sposobie dokonania zapłaty;

 • rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Użytkownik może zostać obciążony;

 • prawie do rozwiązania przez Użytkownika umowy dotyczącej Usługi parkingowej w czasie przewidzianym przez Regulamin Serwisu przed rozpoczęciem Usługi parkingowej;

 • nazwie handlowej, adresie, wskazówkach dojazdu i godzinach pracy parkingu.

 1. Umożliwienie rezerwacji i zakupu usługi parkingowej oraz usług dodatkowych oferowanych przez Parking.

 1. Umożliwienie zakupu do usługi parkingowej ubezpieczenia oferowanego przez Partnera zewnętrznego niezwiązanego umową z Parkingiem – Inter Partner Assistance S.A.

 1. Dostarczanie indywidualnych informacji handlowych o ofertach Użytkownikom, którzy skontaktowali się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Prowadzenie obsługi wynikającej z zawartych przez Użytkownika Umów, przez co rozumie się w szczególności przekazywanie informacji dotyczących rezerwacji od Parkingu oraz przekazywanie informacji od firmy ubezpieczeniowej, w przypadku takiego zakupu przez Użytkownika.

 1. Umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zmian w rezerwacji w czasie przewidzianym przez Regulamin, przekazywanie wszelkich innych informacji mających wpływ na realizację Usługi parkingowej, a także wsparcie w zakresie komunikacji Użytkownika z Parkingiem w trakcie trwania Usługi parkingowej.

 1. Rozpatrywanie reklamacji z zakresu własnej działalności i świadczonych Usług, w szczególności procesu sprzedaży – poprawności i jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w ofercie Serwisu oraz obsługi posprzedażowej.

Rolą Parkingu jest:

 • dostarczanie do Usługodawcy ofert parkingu, w tym informacji o cenie usługi obejmującej w szczególności postój samochodu na terenie parkingu oraz ceny dodatkowych usług, z których korzysta Użytkownik;

 • dostarczanie do Usługodawcy danych i informacji niezbędnych do realizacji Usług parkingowych;

 • udostępnianie Usługodawcy prezentacji zdjęć parkingu i samochodów transferowych w dostarczanych do Usługodawcy ofertach;

 • należyte wykonanie Umowy zawartej z Użytkownikiem;

 • rozpatrywanie reklamacji, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Parking.

Reserva

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji