Mein Valet

Parking Aeropuerto Frankfurt

Rüsselsheimer Straße 115, 65451 Kelsterbach

PARKLOT > Aeropuerto de Fráncfort > Parking Mein Valet

Información general

Su aparcamiento en el aeropuerto de Fráncfort del Meno

Mein-Valet-Frankfurt cuenta con un aparcamiento de varias plantas, cubierto y vigilado, que ofrece la solución más cómoda y rápida para los clientes que viajan desde el aeropuerto de Frankfurt.

El cliente comienza su viaje en el aeropuerto de Fráncfort con comodidad. Direcciones para el sistema de navegación: Terminal 1, Hugo-Eckener-Ring - nivel de salida (nivel superior), Terminal 2, Hugo-Eckener-Ring - nivel de salida. 30 minutos antes de la llegada al aeropuerto es necesario contactar con el parking por teléfono en el 06107 - 9450056 para asegurar un proceso sin problemas.

Día de salida

Cuando los clientes lleguen a la terminal, el personal del aparcamiento ya estará esperando. Los empleados de Mein Valet se reconocen por su ropa roja muy visible con el logotipo del aparcamiento MEIN VALET impreso. El empleado del aparcamiento registrará cualquier daño en el vehículo y guiará a los clientes por el resto del procedimiento de servicio. Por último, los clientes recibirán una copia del informe generado electrónicamente y podrán viajar con tranquilidad.

¡Traslado y estacionamiento seguro del vehículo del cliente!

Para que los clientes puedan disfrutar de sus vacaciones sin preocuparse por su vehículo, el aparcamiento ofrece el máximo nivel de seguridad para vehículos. El coche de los clientes sólo será conducido por personal experimentado y competente. Además, este servicio está asegurado por nuestro socio Allianz hasta 9 millones de euros para el transporte y el alojamiento.

Día de llegada

La devolución del vehículo se realiza directamente en la terminal, de la forma más cómoda posible. Inmediatamente después de aterrizar, los clientes deben llamar al +49 06107 - 9450056 Un empleado del aparcamiento transportará el coche de los clientes de vuelta a la terminal seleccionada y lo entregará después de comprobar la identificación del cliente de VALET.

Galería de fotos

Mapa

Información jurídica

Realizując obowiązek przewidziany w art. 12a pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Usługodawca niniejszym informuje Państwa o podziale obowiązków związanych z zawieraną za pośrednictwem Serwisu umową dotyczącą usługi parkingowej pomiędzy Usługodawcą a podmiotami, będącymi właścicielami parkingów, którzy prezentują swoje oferty na Serwisie Usługodawcy. Jednocześnie wskazujemy, że wszelkie oferty dostępne na Serwisie Usługodawcy pochodzą od podmiotów będących przedsiębiorcami.

Rolą Usługodawcy jest:

 1. Umieszczanie w serwisie ofert usług parkingowych w brzmieniu przekazywanym przez właścicieli parkingów lub osoby odpowiedzialne za współpracę, w tym w zakresie cen. Usługodawca nie ma bowiem wpływu na wysokość ww. cen, nie modyfikuje ich oraz zawsze przekazuje najbardziej aktualne ceny, jakie udostępniają Parkingi oraz Partnerzy.

 1. Udzielanie podróżnym mailowo następujących informacji dotyczących głównych właściwości usługi:

 • lokalizacja Parkingu, dane kontaktowe do obsługi Parkingu;

 • Informacji dotyczących transferów, ewentualnie ich braku, w szczególności czasu ich trwania;

 • wszelkich udogodnieniach oferowanych przez Parking;

 • informacji o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług parkingowych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej;

 • informacji o dostępności usług parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.

 1. Umieszczanie w serwisie informacji o:

 • cenie usługi parkingowej i sposobie dokonania zapłaty;

 • rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Użytkownik może zostać obciążony;

 • prawie do rozwiązania przez Użytkownika umowy dotyczącej Usługi parkingowej w czasie przewidzianym przez Regulamin Serwisu przed rozpoczęciem Usługi parkingowej;

 • nazwie handlowej, adresie, wskazówkach dojazdu i godzinach pracy parkingu.

 1. Umożliwienie rezerwacji i zakupu usługi parkingowej oraz usług dodatkowych oferowanych przez Parking.

 1. Umożliwienie zakupu do usługi parkingowej ubezpieczenia oferowanego przez Partnera zewnętrznego niezwiązanego umową z Parkingiem – Inter Partner Assistance S.A.

 1. Dostarczanie indywidualnych informacji handlowych o ofertach Użytkownikom, którzy skontaktowali się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Prowadzenie obsługi wynikającej z zawartych przez Użytkownika Umów, przez co rozumie się w szczególności przekazywanie informacji dotyczących rezerwacji od Parkingu oraz przekazywanie informacji od firmy ubezpieczeniowej, w przypadku takiego zakupu przez Użytkownika.

 1. Umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zmian w rezerwacji w czasie przewidzianym przez Regulamin, przekazywanie wszelkich innych informacji mających wpływ na realizację Usługi parkingowej, a także wsparcie w zakresie komunikacji Użytkownika z Parkingiem w trakcie trwania Usługi parkingowej.

 1. Rozpatrywanie reklamacji z zakresu własnej działalności i świadczonych Usług, w szczególności procesu sprzedaży – poprawności i jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w ofercie Serwisu oraz obsługi posprzedażowej.

Rolą Parkingu jest:

 • dostarczanie do Usługodawcy ofert parkingu, w tym informacji o cenie usługi obejmującej w szczególności postój samochodu na terenie parkingu oraz ceny dodatkowych usług, z których korzysta Użytkownik;

 • dostarczanie do Usługodawcy danych i informacji niezbędnych do realizacji Usług parkingowych;

 • udostępnianie Usługodawcy prezentacji zdjęć parkingu i samochodów transferowych w dostarczanych do Usługodawcy ofertach;

 • należyte wykonanie Umowy zawartej z Użytkownikiem;

 • rozpatrywanie reklamacji, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Parking.

Reserva

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji