Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P1

Parking Aeropuerto Frankfurt

Dr.-Max-Fremery-Straße 13, 65451 Kelsterbach

PARKLOT > Aeropuerto de Fráncfort > Parking Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P1

Información general

Aparcamiento en el aeropuerto de Frankfurt am Main

Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P1 responde a las expectativas de los clientes que aprecian la solución tradicional de un servicio de traslado al aeropuerto el día de la salida y un traslado de vuelta del aeropuerto al aparcamiento.

Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P1 está situado muy cerca del aeropuerto de Frankfurt am Main (FRA). ¡El traslado dura sólo 6 minutos! Los autobuses de enlace son cómodos para los pasajeros.

Después de reservar, asegúrese de leer las indicaciones en la confirmación y a continuación.

INSTRUCCIONES:

El día de su salida, usted comienza su viaje a nuestras áreas de estacionamiento casi en el aeropuerto de Frankfurt. Para que nada se interponga en su viaje, le pedimos que llegue a nuestro aparcamiento al menos 3h antes de su hora de salida.

Dirección para su dispositivo de navegación: Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P1 Am Weiher 20, 65451 Kelsterbach

Para poder garantizar un proceso sin problemas, le pedimos que se ponga en contacto con nosotros 30 min antes de llegar a nuestros aparcamientos en nuestra Línea Directa: +496107-6969880.

Nuestro equipo le llevará inmediatamente con nuestro servicio de transporte al aeropuerto de Frankfurt: Zona de salidas de la Terminal 1 (planta alta) Área de salidas/llegadas de la Terminal 2 Le deseamos una agradable estancia</

Nuestro equipo de transporte le espera en las siguientes zonas del Aeropuerto de Frankfurt: Área de salidas de la terminal 1 (escaleras), puerta C7 Área de salidas/llegadas de la terminal 2, puerta E9

Galería de fotos

Mapa

Información jurídica

Realizując obowiązek przewidziany w art. 12a pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Usługodawca niniejszym informuje Państwa o podziale obowiązków związanych z zawieraną za pośrednictwem Serwisu umową dotyczącą usługi parkingowej pomiędzy Usługodawcą a podmiotami, będącymi właścicielami parkingów, którzy prezentują swoje oferty na Serwisie Usługodawcy. Jednocześnie wskazujemy, że wszelkie oferty dostępne na Serwisie Usługodawcy pochodzą od podmiotów będących przedsiębiorcami.

Rolą Usługodawcy jest:

 1. Umieszczanie w serwisie ofert usług parkingowych w brzmieniu przekazywanym przez właścicieli parkingów lub osoby odpowiedzialne za współpracę, w tym w zakresie cen. Usługodawca nie ma bowiem wpływu na wysokość ww. cen, nie modyfikuje ich oraz zawsze przekazuje najbardziej aktualne ceny, jakie udostępniają Parkingi oraz Partnerzy.

 1. Udzielanie podróżnym mailowo następujących informacji dotyczących głównych właściwości usługi:

 • lokalizacja Parkingu, dane kontaktowe do obsługi Parkingu;

 • Informacji dotyczących transferów, ewentualnie ich braku, w szczególności czasu ich trwania;

 • wszelkich udogodnieniach oferowanych przez Parking;

 • informacji o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług parkingowych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej;

 • informacji o dostępności usług parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.

 1. Umieszczanie w serwisie informacji o:

 • cenie usługi parkingowej i sposobie dokonania zapłaty;

 • rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Użytkownik może zostać obciążony;

 • prawie do rozwiązania przez Użytkownika umowy dotyczącej Usługi parkingowej w czasie przewidzianym przez Regulamin Serwisu przed rozpoczęciem Usługi parkingowej;

 • nazwie handlowej, adresie, wskazówkach dojazdu i godzinach pracy parkingu.

 1. Umożliwienie rezerwacji i zakupu usługi parkingowej oraz usług dodatkowych oferowanych przez Parking.

 1. Umożliwienie zakupu do usługi parkingowej ubezpieczenia oferowanego przez Partnera zewnętrznego niezwiązanego umową z Parkingiem – Inter Partner Assistance S.A.

 1. Dostarczanie indywidualnych informacji handlowych o ofertach Użytkownikom, którzy skontaktowali się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Prowadzenie obsługi wynikającej z zawartych przez Użytkownika Umów, przez co rozumie się w szczególności przekazywanie informacji dotyczących rezerwacji od Parkingu oraz przekazywanie informacji od firmy ubezpieczeniowej, w przypadku takiego zakupu przez Użytkownika.

 1. Umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zmian w rezerwacji w czasie przewidzianym przez Regulamin, przekazywanie wszelkich innych informacji mających wpływ na realizację Usługi parkingowej, a także wsparcie w zakresie komunikacji Użytkownika z Parkingiem w trakcie trwania Usługi parkingowej.

 1. Rozpatrywanie reklamacji z zakresu własnej działalności i świadczonych Usług, w szczególności procesu sprzedaży – poprawności i jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w ofercie Serwisu oraz obsługi posprzedażowej.

Rolą Parkingu jest:

 • dostarczanie do Usługodawcy ofert parkingu, w tym informacji o cenie usługi obejmującej w szczególności postój samochodu na terenie parkingu oraz ceny dodatkowych usług, z których korzysta Użytkownik;

 • dostarczanie do Usługodawcy danych i informacji niezbędnych do realizacji Usług parkingowych;

 • udostępnianie Usługodawcy prezentacji zdjęć parkingu i samochodów transferowych w dostarczanych do Usługodawcy ofertach;

 • należyte wykonanie Umowy zawartej z Użytkownikiem;

 • rozpatrywanie reklamacji, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Parking.

Reserva

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji