Aparcamiento Oficial del Aeropuerto

Parking Aeropuerto Wrocław

Graniczna 190, 54-530 Wrocław

PARKLOT > Aeropuerto de Breslavia-Copérnico > Parking Aparcamiento Oficial del Aeropuerto

Información general

El aparcamiento oficial del aeropuerto de Wrocław situado directamente junto a la terminal ahorra tiempo y garantiza la seguridad. Parking PD es el aparcamiento oficial del aeropuerto de Wrocław

.

Espacio garantizado

.

Gracias a la cooperación con el aeropuerto de Strachowice, la reserva a través de la página web de PARKLOT es una certeza de que a su llegada la plaza de aparcamiento le estará esperando.

Aparcamiento oficial en el aeropuerto de Wrocław - cómo proceder en el aparcamiento

Después de hacer una reserva recibirá una confirmación con un código QR, deberá imprimirla y escanear el código QR al entrar en el aparcamiento. El código QR se envía en un mensaje separado - desde esta dirección de correo electrónico: rezerwacja@airport.wroclaw.pl

Al entrar en el aparcamiento, manténgase a la derecha. A continuación, escanee el código QR de su reserva y recibirá su billete. Siga recto y en la barrera del aparcamiento A, introduzca y recoja su billete. Atraviese el aparcamiento A, introduzca y recoja su billete en la barrera del aparcamiento D. A continuación, entrará en el aparcamiento D. Sólo le queda apartarse a la derecha y deshacer las maletas. Puede aparcar en cualquier plaza que no esté ocupada. Por favor, recuerde el número de callejón.

.

Seguridad en el aparcamiento Nicolaus Copernicus de Wrocław

.

El aparcamiento de larga duración en el aeropuerto de Wroclaw significa plena seguridad para su coche, el aparcamiento está vigilado.

Parking en el aeropuerto de Wrocław - una opción para clientes exigentes.

El aparcamiento profesional en el aeropuerto de Wroclaw goza de una gran confianza de los clientes de todo el mundo y de críticas positivas. Cuando se vuela desde el aeropuerto de Wrocław, este aparcamiento será la mejor opción para aquellos que no quieren perder tiempo en los autobuses de transferencia.

Facturas

.

Para recibir una factura por los servicios de aparcamiento reservados a través de PARKLOT, simplemente marque esta opción al hacer la reserva. Si tiene alguna pregunta sobre la facturación, póngase en contacto con nosotros en kontakt@parklot.pl.

La entrada y salida del aparcamiento está supervisada por un sistema de control de acceso electrónico con un código QR enviado desde la dirección de correo electrónico: rezerwacja@airport.wroclaw.pl
. Los aparcamientos son gestionados por la empresa Interparking Polska Sp. z o.o.

La información sobre los aparcamientos está disponible en la página web.

Información sobre el aparcamiento 24h/7: +48 71 35 81 244

Galería de fotos

Opiniones

4.1
 • Dojazd
  4.2
 • Standard
  3.7
 • Obsługa
  4.0

Sergio Abad

 • Llegada
 • Estandard
 • Atención al cliente

20.05.2022 12:18

Leer más Opiniones sobre Aparcamiento Oficial del Aeropuerto (2242)

Mapa

Información jurídica

Realizując obowiązek przewidziany w art. 12a pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Usługodawca niniejszym informuje Państwa o podziale obowiązków związanych z zawieraną za pośrednictwem Serwisu umową dotyczącą usługi parkingowej pomiędzy Usługodawcą a podmiotami, będącymi właścicielami parkingów, którzy prezentują swoje oferty na Serwisie Usługodawcy. Jednocześnie wskazujemy, że wszelkie oferty dostępne na Serwisie Usługodawcy pochodzą od podmiotów będących przedsiębiorcami.

Rolą Usługodawcy jest:

 1. Umieszczanie w serwisie ofert usług parkingowych w brzmieniu przekazywanym przez właścicieli parkingów lub osoby odpowiedzialne za współpracę, w tym w zakresie cen. Usługodawca nie ma bowiem wpływu na wysokość ww. cen, nie modyfikuje ich oraz zawsze przekazuje najbardziej aktualne ceny, jakie udostępniają Parkingi oraz Partnerzy.

 1. Udzielanie podróżnym mailowo następujących informacji dotyczących głównych właściwości usługi:

 • lokalizacja Parkingu, dane kontaktowe do obsługi Parkingu;

 • Informacji dotyczących transferów, ewentualnie ich braku, w szczególności czasu ich trwania;

 • wszelkich udogodnieniach oferowanych przez Parking;

 • informacji o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług parkingowych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej;

 • informacji o dostępności usług parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.

 1. Umieszczanie w serwisie informacji o:

 • cenie usługi parkingowej i sposobie dokonania zapłaty;

 • rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Użytkownik może zostać obciążony;

 • prawie do rozwiązania przez Użytkownika umowy dotyczącej Usługi parkingowej w czasie przewidzianym przez Regulamin Serwisu przed rozpoczęciem Usługi parkingowej;

 • nazwie handlowej, adresie, wskazówkach dojazdu i godzinach pracy parkingu.

 1. Umożliwienie rezerwacji i zakupu usługi parkingowej oraz usług dodatkowych oferowanych przez Parking.

 1. Umożliwienie zakupu do usługi parkingowej ubezpieczenia oferowanego przez Partnera zewnętrznego niezwiązanego umową z Parkingiem – Inter Partner Assistance S.A.

 1. Dostarczanie indywidualnych informacji handlowych o ofertach Użytkownikom, którzy skontaktowali się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Prowadzenie obsługi wynikającej z zawartych przez Użytkownika Umów, przez co rozumie się w szczególności przekazywanie informacji dotyczących rezerwacji od Parkingu oraz przekazywanie informacji od firmy ubezpieczeniowej, w przypadku takiego zakupu przez Użytkownika.

 1. Umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zmian w rezerwacji w czasie przewidzianym przez Regulamin, przekazywanie wszelkich innych informacji mających wpływ na realizację Usługi parkingowej, a także wsparcie w zakresie komunikacji Użytkownika z Parkingiem w trakcie trwania Usługi parkingowej.

 1. Rozpatrywanie reklamacji z zakresu własnej działalności i świadczonych Usług, w szczególności procesu sprzedaży – poprawności i jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w ofercie Serwisu oraz obsługi posprzedażowej.

Rolą Parkingu jest:

 • dostarczanie do Usługodawcy ofert parkingu, w tym informacji o cenie usługi obejmującej w szczególności postój samochodu na terenie parkingu oraz ceny dodatkowych usług, z których korzysta Użytkownik;

 • dostarczanie do Usługodawcy danych i informacji niezbędnych do realizacji Usług parkingowych;

 • udostępnianie Usługodawcy prezentacji zdjęć parkingu i samochodów transferowych w dostarczanych do Usługodawcy ofertach;

 • należyte wykonanie Umowy zawartej z Użytkownikiem;

 • rozpatrywanie reklamacji, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Parking.

Reserva

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji